Wettelijke kennisgeving

Wettelijke kennisgeving


Uitgever

EDMA SAS
Actiparc Pierre Maurel
214 Pierre Maurellaan
83480 Puget-sur-Argens

Tél. : +33 (0)4 94 44 70 70
Fax : +33 (0)4 94 44 70 71

Foto's
www.shutterstock.com
www.canva.com

EDMA

Foto's zijn niet contractueel, onder voorbehoud van weglating of typefouten. De beschrijvende elementen van de artikelen zoals de afmetingen, het gewicht of de kleur worden louter ter informatie gegeven en hebben geen contractuele waarde.
Elk verschil tussen deze beschrijvingen en het geleverde product kan niet het onderwerp zijn van klachten op deze enige basis.
EDMA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de voorgestelde artikelen te wijzigen om hun technische of esthetische specificaties te verbeteren.

Creatie van de website

www.comkwatt.com

Hosting website
www.dutiko.com


Bescherming van persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en burgerlijke vrijheden, heeft de gebruiker het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van nominatieve gegevens door te schrijven naar het hoofdkantoor van EDMA, dat zich ertoe verbindt de vertrouwelijkheid van de nominatieve gegevens van de gebruiker te waarborgen.
Copyright

Deze website is een intellectuele creatie volgens het artikel L. 111.1 en het wetboek van intellectuele eigendom.

Alle op de website beschikbare elementen zoals foto's, teksten, slogans, tekeningen, afbeeldingen, bewegende sequenties met of zonder geluid, alle opgenomen intellectuele creaties, zijn eigendom van EDMA SAS of van een derde partij die EDMA SAS toestemming heeft gegeven deze te gebruiken.

Elke reproductie, weergave, gebruik of wijziging, ongeacht de techniek en de drager, van alle of een deel van de pagina's van de website www.edma.fr, zonder voorafgaande toestemming van EDMA SAS is strikt verboden en vormt een inbreuk op het auteursrecht.

EDMA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, met name materiële schade, verlies van gegevens of financiële schade die kan voortvloeien uit de verbinding met of het gebruik van de website of de informatie op de site.

De website www.edma.fr kan hyperlinks naar andere websites bevatten. Wij nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor enige andere website waartoe u via onze website toegang krijgt, noch voor de inhoud, werking en toegang tot dergelijke websites.

Bemiddeling in consumentengeschillen


Elke consument heeft het recht om gratis een beroep te doen op de door EDMA aangeboden bemiddelingsdienst van zijn keuze, zodra een consumentengeschil niet in der minne is geschikt met de klantendienst van EDMA.

De aldus voorgestelde bemiddelaar in consumentenrecht is MEDICYS (Centre De Médiation et de Cyber-Services de Règlement Amiable des Huissiers de Justice). Dit bemiddelingssysteem is bereikbaar via

- elektronisch: www.medicys.fr

- of per post: MECIDYS- Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice-73, Boulevard de Clichy, 75009 Parijs.

Overeenkomstig artikel L152-2 van de consumentenwet wordt het onderzoek van het geschil door de bemiddelaar onderworpen aan de voorafgaande poging van de consument om het geschil rechtstreeks met de klantendienst van EDMA in der minne te schikken.

Persmededelingen Persmededelingen

Garanties & Services

Elk edma® gereedschap heeft 2 jaar wettelijke conformiteitsgarantie
EDMA® vervangt alle defecte gereedschappen die het gevolg zijn van een fabricagefout in het kader van een normaal gebruik van het gereedschap.

meer info

OVER EDMA

Een eigen productie, gebruikersveiligheid, ecologische verpakking, een R&D-studiebureau en een team dat naar u luistert

 

Voorstelling